Skip to main content

Logi

Ilość wejść na stronę

grep nazwa_domeny /var/log/apache2/access.log | wc –l

Sprawdzanie procesów

ps -u <nazwa_przestrzeni>
sudo -u <space_name> strace -p <pid>