Skip to main content

Masowe tworzenie skrzynek

Klient powinien przygotować plik CSV rozdzielany średnikami w formacie:


Panel;Login;Haslo;Przyjazna_nazwa;Quota_kb;Adres

Przykład:

panel;login1.panel;haslo1;Przyjazna Nazwa 1;256000;email1@domena.pl

panel;login2.panel;haslo2;Przyjazna Nazwa 2;256000;email2@domena.pl

panel;login2.panel;haslo2;Przyjazna Nazwa 2;256000;email3@domena.pl

zdublowane linie są wtedy kiedy klient ma kilka aliasów pocztowych do jednego konta.